Kalorimetre Okuma

Kalorimetre Okuma

Kalorimetre Okuma

 
 

Kalorimetre: her kullanıcı gibi sizde faturalarınızın doğru hesaplanmasını, zamanında faturalandırılmasını ve Kalorimetre sayaçlarınız okuyan şirketin iletişime geçilmesinde kolaylık istersiniz. Nortek Enerji olarak Kalorimetre okuma işlemi kolay ve pratik bir işlemdir. Önemli olan süreci doğru yönetmek, hesaplama ve faturalandırmadır.

Kalorimetre, bir kimyasal reaksiyon sırasında açığa çıkan veya emilen ısı miktarını ölçme işlemidir. Isıdaki değişimi bilerek, bir reaksiyonun ekzotermik (ısı açığa çıkarır) veya endotermik (ısıyı emer) olup olmadığı belirlenebilir.

Isı pay ölçer olarak kullanılan kalorimetreler, merkezi ısınma sistemi kullanılan yapılarda, dairelerin bireysel olarak kullanımlarını ölçen cihazdır.

Yardımcı olabildiğimiz konular:

 • Kalorimetre fiyatları
 • Kalorimetre okuma
 • Kalorimetre Uzaktan okuma
 • Merkezi Sistem Kalorimetre
 • Kalorimetre faturalandırma
 • Kalorimetre gider paylaştırma
 • Kalorimetre ürün tedarik
 • Kalorimetre projelendirme
 • Kalorimetre hesaplama
 • Kalorimetre değiştirme
 • Kalorimetre kalibrasyonu
 • Kalorimetre endeks hesaplama
 • Kalorimetre kontrol
 • Kalorimetre projelendirme

Siteler, toplu konutlar, iş merkezleri veya rezidanslar gibi merkezi sistem kullanan alanlarda Kalorimetre kullanımı olabilir ve tüketiciler ortak sayaçtan çıkan ana kullanım bedeli, kullandıkları ölçüde ödemesi gerekir. Bu paylaştırma işleminde hesaplama yöntemleri kanunlarla belirlenmiş olup şirketimiz Kalorimetre sayaç okuma işleminde yasalara uygun hareket etmektedir. Kat malikleri kullanım bedeline itiraz hakkı her zaman vardır. Önemli olan ana sayaca gelen bedelin toplam bedelinin doğru olarak bölüştürülmesidir. Hesaplama ve faturalandırma uzman kişiler tarafından yapılmaktadır.

Kalorimetre Okuma

Ülkemizde kalorimetre okuma yöntemleri farklılıklar göstermektedir.

 1. Gözle Kalorimetre Okuma: Personelin kalorimetre sayacın bulunduğu adrese giderek, sayacın üzerindeki endeksi veri tabanına işleyerek, idare tarafından kontrolü sağlanıp fatura haline dönüştürülmesidir. Bu işlem zor ve maliyetlidir. Her kalorimetre sayaç okuma döneminde personelin ulaşım ve zaman gideri okuma bedeline yansır. En pahalı kalorimetre sayaç okuma hizmet türüdür.
 2. Mbus Kalorimetre Okuma: Mbus okuma sistemine uygun sayaçların, kablolar vasıtası ile bir araya toplandıktan sonra ilgili idarenin fatura göndermesinden son personelin bir araya toplanan veri kabloları aracılığı ile endeksleri veri tabanına işlemesidir. İlgili işletme görevlisinin onayından sonra faturaya dönüştürülmesidir.
 3. Uzaktan Kalorimetre Okuma: Gelişen teknoloji ile birlikte sayaç okumanın en gelişmiş yöntemidir. Bu sisteme uygun kurulan sayaçların teknik alt yapıları oluşturulduktan sora cihazlar takılıp GPRS sinyali düzgün alınan noktaya konvertör kurularak günlük sayaç verilerine online ulaşmak ve ilgili idare fatura gönderimi ile çevre ve şehircilik bakanlığının vermiş olduğu hesaplama sistemine uygun olarak hesaplanır fatura hizmetleri mail adresleri ne gönderilerek talebi halinde matbu evrak teslim edilerek her ay sorunsuz bir hesaplama ve fatura hizmeti sunmaktadır.
 4. RF Uzaktan Kalorimetre Okuma: Uygun sayaçların üzerindeki RF ID’lerin veri mesafe alanlarına yaklaşarak bilgi alınıp faturalandırılmasıdır.

Uzaktan Kalorimetre Okuma

Şirketimiz uzaktan kalorimetre okuma hizmeti vermektedir. Öncelikle ısı sayaçlarınızın bu çalışma için uygun olması gerekmektedir. Kurulumu yapılan sayaçlarınızda bulunan kablo ile veriler dijital olarak aktarılmaktadır. Bu veri akışı işlemi kablolar ile tüm sayaçların birbirlerine bağlantısı yapılmasıyla olur. Tüm kablo ağının yapılandırılması ile sürecin en önemli aşaması tamamlanır.

Bağlantıları yapılan kablo sisteminin sonunda şirketimizin AR-GE çalışmalarıyla ürettiği teknik cihaz aktif edilir. Bu cihaz kablolu kalorimetrelerin verilerini merkez ofise gönderir. Dijital veriler merkez ofiste (şirketimize ait özel bir yazılım ile) fatura paylaştırma sürecine girer. Yapay zekanın etkili olduğu işlemler sonucunda genel fatura bireysel faturalara dönüştürülür. Site yöneticisine gönderilen paylaştırma raporu, site yönetiminden onay alındıktan sonra her bir daireye özel fatura baskısı yapılarak gönderilir.

Kalorimetre Fiyatları

Yerli, Avrupa üretimi ve Çin menşeli ürünler iç piyasada satılmaktadır. Firmamız bu alanda güncel kalorimetre fiyatlarını piyasa koşullarında size en uygun fiyata tedarik edebilir. Size en uygun fiyatlı kalorimetreleri tedarik etmekteyiz. Özellikle toplu yapılarda toptan kalorimetre taleplerine en uygun fiyatı vermekteyiz. Ayrıca kalorimetre montajı yapmaktayız.

Kalorimetre Paylaştırma

Firmamız 10 daireden 20.000 daireli sitelere kadar kalorimetre paylaştırma hizmeti vermektedir. Doğalgaz faturanız sonrasında işlem başlamaktadır. Toplam faturanız kalorimetre paylaştırılır. Kalorimetre paylaştırılmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönetmeliğine uygun hareket edilir.

Kalorimetre Faturalandırma

Daireleriniz ve ofislerinizdeki kalorimetrelerin verileri alındıktan sonra paylaştırma işlemi gerçekleştirilir. Fatura paylaştırma işlemi site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra kalorimetre faturalandırma yapılır. Her daireye / ofise bireysel fatura basılır. Bu hizmet online olarak ta yayınlanır.

Kalorimetre Projelendirme

Nortek Enerji olarak sektörümüzdeki birikimlerimizle inşaat şirketlerine kalorimetre projelendirme, kalorimetre kurulumundaki öncelikler, kalorimetrenin çalışma sistemleri gibi danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Binalarda kalorimetre kurulumu konusunda birçok yanlışla karşılaşıyoruz. Örneğin doğalgaz hattı için kurulan Mbus kalorimetrelerin olduğu binalarda sayaçların daire içine kurulması doğru değildir. Kalorimetre hattının bağlantılar ile iletişimde olması için kablo hattı çekilmesi gerekmektedir. Bu hattın çekilmesi için en uygun alan ortak kullanım bölgesidir. Ortak alandan bodrum kata veya çatı katına hat çekilmesi gerekir. Daire içerisinden bu hattın çekilmesi maliyetli ve kötü görünüm oluşturur.

Sıcak su sayacının ve ısı pay ölçerin aynı tür olması gerekmektedir. Gözle okunma ile kalorimetre okumak isteniyorsa sorun olmaz. Ancak Mbus sistemli kalorimetrelerin kullanılması için tüm sayaç türlerinin benzer özelliklerde olması gerekmektedir.

 
Kalorimetre, kimyasal reaksiyonlar sırasında ısıdaki değişiklikleri ve farklı maddelerin ısı kapasitesini ölçmek için kullanılan bilimsel bir cihazdır . “Isı” anlamına gelen Latince “calore” kelimesinden türemiştir. Su bir kalorimetrede kullanmak için en iyisidir çünkü yüksek bir özgül ısıya sahiptir, ancak etanol gibi diğer sıvılar da kullanılabilir. Bununla birlikte, suyun kolayca ölçülebilmesi ve satın alınabilirliği gibi pratik nedenlerden dolayı, en iyi seçim olarak kabul edilmektedir.
.