MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mevcut ve yeni yapılacak birden ...

Devamını Oku

Apartman Merkezi Isıtma Yönetmeliği 18/04/2021

BİNALARDA MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİNDE GİDER PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK      BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanı...

Devamını Oku

Isı Gider Paylaşım Sistemi

Isı gider paylaşımı 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile ilgili yönetmelikler kapsamında, merkezi sistemle ısınan konutlar için ısı...

Devamını Oku

Isı Sayaçları (Kalorimetre) Muayene Yükümlülüğü, Başvuru Sorumluluğu ve Görevi Kime Aittir?

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 26847 sayılı Resmi Gazete’de 14.04.2008 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren “MERKEZ...

Devamını Oku

Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi Nedir?

Teknoloji devrinde artık bir çok işlem uzaktan okuma sistemleri ile yapılabilmekte. Otoparklara giderseniz uzaktan plaka tanımlama sistemleri, mo...

Devamını Oku

M-Bus Cihazı ve Kalorimetre Nedir?

Isı gider paylaşımı konusunda daha önce bahsettiğimiz bazı cihazların yani sistem componentlerin tanıtımını yapmak üzere bu yazımızda s...

Devamını Oku