Isı Sayaçları ile İlgili Akıllardaki Sorular

Isı Sayaçları ile İlgili Akıllardaki Sorular

Isı sayaçları ile ilgili blog yazımıza gelen sorulardan sonra bu konuda pek çok kişinin aklına takılan detaylar olduğunu fark ettik. Sizler için sayaçlar ile ilgili temel bilgilere de yer vererek konuyu detaylandırmak istedik.

Isı Sayacı Nedir?

Okuyucularımızın en çok kafalarını karıştıran konulardan bir tanesi ısı sayacının ne olduğu konusundaydı. Isı sayaçları, diğer ismi ile kalorimetrelerdir. Isı tüketiminin ölçümü amacıyla kullanılan araçlardır. Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda her bir bağımsız bölümün ne kadar ısı tükettiğini hesaplamaya yaramaktadır. Bir ölçü aletidir. Bina yönetim kurulları veya bina yöneticileri ya da bina sahipleri de bu sayaçların kullanıcısı olarak kabul edilmişlerdir.

Apartman ve Sitelerde Isı Sayaçlarının Muayenesi Neden Önemli?

6 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği ile bina sahiplerinin, yöneticilerin ve yönetim kurullarının da aralarında bulunduğu bazı kişilere belirli sorumluluklar yüklendi. Bina sahiplerinden kasıt binanın malikleri, varsa intifa hakkı sahipleri, ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf eden kişi ya da kişilerdir. Yine Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği’ne göre, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre atanmış olan ve bina yönetimini sağlayan kişiler ile atanmış olan ve bina yönetimini sağlayan yönetim kurulları da ısı sayaçlarının muayenesi ile ilgili hususlarda belirli yükümlülüklere sahiptir.

Isı Sayaçlarının Periyodik Muayenesinden Kimler Sorumludur?

Yukarıda ifade ettiğimiz Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği gereği sayaçların periyodik muayenelerine yönelik işlemler bina sahipleri ile yöneticiler veya yönetim kurulları tarafından servislerde yaptırılmak zorundadır. Bu muayeneler 5 yılda bir yaptırılır ve tarih olarak değil yıl olarak izlenir.

Sayaçların periyodik muayenesi kullanıcılar tarafından servislerde yaptırılır. Periyodik muayene için, periyodik muayene süresinin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak Ayı’nın başından Şubat Ayı’nın son günü mesai saati bitimine kadar (2 aylık süre içinde) servislere müracaat edilir. Masraflar kullanıcılar tarafından karşılanır.

Isı Sayaçları için Periyodik Muayene Yaptırılmazsa Ne Olur?

Kullanıcılar veya diğer kimseler tarafından ısı sayaçlarının şikayet üzerine kontrol edilmesi de mümkündür. O nedenle muayenesi yaptırılmayan sayaçlar nedeniyle şikayet durumunda sorumlular idari cezalarla karşı karşıya kalabileceği gibi kat malikleri ile de problemler yaşayabilirler. Şikayet muayeneleri yazılı olarak servislere yapılır. Bu muayenelerde sayacın öncelikle ilgili teknik düzenlemelere uygun olup olmadığı kontrol edilir.

Geçiş Hükümlerine Dikkat

01.01.2009 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş sayaçlar için Tip Onay Belgesi şartı aranmaz. Bu sayaçların 31.12.2019 tarihi sonuna kadar muayenelerinin yaptırması zorunludur.

01.01.2009 tarihinden itibaren piyasaya arz edilmiş sayaçların ise Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’ne uygun olarak piyasaya arz edilmiş olması gerekmektedir. Bu sayaçlar için de 31.12.2019 tarihi sonuna kadar muayene yaptırılması zorunludur.

Cezai şartları ise önceki blog yazılarımızda açıklamıştık. “Isı Sayaçları Muayenesi Yaptırmayanlara Ceza” yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. 

NORTEK

.